Šik į skiauterę! - naujadaras, anoks ypač smarkiai siūlomas vartoti posakis, aplenkiant kalbainius, kurie miega ant laurų ir nekuria gražių vartosimų posakių.

Variantai

Posakis turi keletą variantų beigi atmainų:
• Šikau į skiauterę;
• Apšikčiau skiauterę;
• Nešik į skiauterę;
• Ko šiki į skiauterę?

Mitai

Pikti liežuviai belenką plaka, kad atseitos kaip antai tasai posakis kažinkaipos siesiamas su veiksmažodžiu šikti, kas yr gi visiškas belenkas.


Kategorija: Bendri dalykai
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki