Revision [233]

This is an old revision of Šokiai pilvui made by WikiAdmin on 2012-10-15 22:31:58.

 

Imamės madingo ir nedėkingo uždavinio - maitinimo vietų, maisto parduotuvių, patiekalų ir kitų pilvo reikalų (todėl ir pavadinimas - "Šokiai pilvui") apžvalgų ir straipsnių. Tai bus asmeninių nuomonių išraiška, - ir toli gražu nepretenduojančių į objektyvumą. Gal ir turės dvasios, panašios į A. Užkalnio "Laukines žąsis", tačiau, greičiausiai su jomis nekonkuruos - taikysis į kitokias sferas ir nusileis į kitus lygmenis.

Pirmiausia imsimės "šturmuoti" Vilnių, tačiau retkarčiais galės pasirodyti "liuoktelėjimai" ir į kitus regionus.
Jei kas norėtų prisidėti prie šio projekto vystymo, parašykite komentaruose arba el.paštu info<eta>hot.lt

Turinys


Šokių pilvui nuorodynas


Pagrindinis saitas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki