Žemaitės viešbutis, Žemaitės 15
Būdavo užsukama, kai nesinorėjo kitur eiti - dėl blogo oro, blogos nuotaikos ar dar kažko tokio... Tad - vieta kritiniam atvejui...


Projektas: Šokiai pilvui
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki