Wiki source for Žilva


Show raw source

**Valgykla „Žilva", Švitrigailos g. 26/40**

Neapsigaukite jau užmirštu maisto įstaigos tipu - "valgykla". Iš tikro, ji niekuo nenusileidžia didžiajai daliai kavinių.

Didžiausia valgyklos vertybė - jos savininkas, pats dirbantis joje ir aptarnaujantis lankytojus. Nevaržomas, laisvai bendraujantis, "savas bičas".

Šioks toks trūkumas - mažoka vietos, tačiau vasarą valgykla išsiplečia į kiemą, kas gerokai išsprendžia tą problemą.

Projektas: [[Šokiai pilvui|Šokiai pilvui]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki