„Pradžioje buvo Žodis...“
Jono evangelija, 1:1

Šie žodžiai yra ir pirmoji užuomina, ir pirmoji mįslė. Ar čia kalbama apie duomenis, ar apie komandą (veiksmą)?
Jei Duomuo (Informacija), kokios talpos yra Žodis? Kokia jo prigimtis? Kur jis saugomas?
Jei Komanda (Instrukcija), - koks galėtų būti pirmasis veiksmas?

Genys spausdina lėtai.


Kategorija: Pasaulis kaip vaizdinys
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki