Akių tamsa - netektys


2013 m. spalio 2 d. mirė aklasis matematikos profeesorius Abraham Nemeth’as, sukūręs Brailio sistemą, padidinusį aklųjų galimybes matematikos moksle. Ši sistema paskelbta 1952 m. ir beveik nepakitusi naudojama JAV, Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje ir kitose šalyse.

Publikuota: 2013-10-07


Kategorija: Matematika visiems
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki