Kiek akių turi aklas?

2010.10.30, šeštadienis:
O kelinta aklojo "trečioji" akis?

Kategorija: Disputacijos
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki