Revision [1130]

This is an old revision of Aklojo akys made by WikiAdmin on 2017-10-29 17:13:55.

 

Kiek akių turi aklas?

2010.10.30:
O kelinta aklojo "trečioji" akis?

Kategorija: Disputacijos
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki