Alaus namai, A. Goštauto g. 8;

Kadaise (jau labai senai) šioje vietose buvo "Ritos slėptuvė".

Puikus lietuviško alaus pasirinkimas, nemažai maisto (įskaitant kiaulės koją, ausį ir karką).
Gaila, kad aplinka kiek "tvartiška", - ir vieta nėra labai populiari.

Projektas: Šokiai pilvui
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki