Wiki source for Alausnamai


Show raw source

**Alaus namai, A. Goštauto g. 8;**

Kadaise (jau labai senai) šioje vietose buvo "Ritos slėptuvė".

Puikus lietuviško alaus pasirinkimas, nemažai maisto (įskaitant kiaulės koją, ausį ir karką).
Gaila, kad aplinka kiek "tvartiška", - ir vieta nėra labai populiari.

Projektas: [[Šokiai pilvui|Šokiai pilvui]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki