Wiki source for Albina


Show raw source

**Albina, Slucko g. 3**

Pirmas įspūdis - vidutiniško tvarkingumo tik pietų metu dirbanti valgykla (taip ją vadintų anksčiau, tačiau dabarties vadintis "valgykla" tarsi gėda, - ir visos maitinimosi įstaigos, su retomis išimtimis, pasivadinusios "mandriau", bent jau kavinėmis)... Galite užsukti, jei norite paįvairinti gyvenimą ir nebrangiai pavalgyti pakankamai skanius pietus. Tiesa, lankytojų joje netrūksta - matyt todėl, kad aplink nemažai įstaigų, o ji - patogioje joms vietoje.

Valgykla pasiekiama kiek apirusiais laiptais užlipus į antrą aukštą. Vis tik, praėjus kiek laiko, dar nekilo noras pakartoti apsilankymą joje...

Projektas: [[Šokiai pilvui|Šokiai pilvui]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki