Revision [259]

This is an old revision of Allegretto made by WikiAdmin on 2012-11-13 14:13:41.

 

Kavinė ,,Allegretto“, Žemaitės g. 15

Įsikūrė prie ,,Bitės" salono, tikėdamasi išsilaikyti i ,,Bitės" darbuotuojų, o taip pat atsitiktinių lankytojų iš salono. Be keleto kitų dalykų, siūlo gana skanias ir sočias salotas, pateikiamas gana originaliai, o ypač kas svarbu - ruošia tikrai skanią kavą. Tad tikrai verta užsukti einant pro šalį - užkąsti arba pasimėgauti puodeliu kvapnios kavos.

Projektas: Šokiai pilvui
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki