Wiki source for Allegretto


Show raw source

**Kavinė „Allegretto“, Žemaitės g. 15**

Įsikūrė prie „Bitės" salono, tikėdamasi išsilaikyti iš „Bitės" darbuotuojų, o taip pat atsitiktinių salono lankytojų . Be keleto kitų dalykų, siūlo gana skanias ir sočias salotas, pateikiamas gana originaliai, o ypač kas svarbu - ruošia tikrai skanią kavą. Tad tikrai verta užsukti einant pro šalį - užkąsti arba pasimėgauti puodeliu kvapnios kavos.


Projektas: [[Šokiai pilvui|Šokiai pilvui]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki