Artūras Zuokas - vienu metu (o gal ir du) buvęs Vilniaus meru. O šiaip - puikus žmogus, nekaltai nubaustas „Už gerus darbus”. Todėl dabar karštai ir gina visus kitus nekaltuosius, pvz., teigdamas, kad „Vilniaus energija” nekalta dėl šilumos kainų.

Didžiausa jo lepta ta, kad iš Graikijos atkovojo Dausuvą ir ją prijungė prie Vilniaus kaip 22-ąją seniūniją. Už tai jam buvo paskirtas Prancūzijos prezidento Jacques˙o Chiraco apdovanojimas „Už nuopelnus Dausuvai” (2001).

Kategorija: Dausuvos projektas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki