Atsidaro matematikos muziejus


Matematika yra baisu, visiškas pravalas. Tokia filosofija vyrauja naujai atidarome Matematikos muziejuje (MoMath) Niujorke. Viena muziejaus įkūrėjų, Cindy Lawrence sako: „Norime parodyti kitą matematikos pusę. Mūsų tikslas yra sužavėti vaikus ir parodyti jiems, kad ta matematiką, su kuria jie susiduria mokykloje, tėra tik vienas medis plačiame miške“. Jo atidarymas planuojamas 2012 m. gruodžio 15 d. Madisono aikštės parke. Muziejaus komanda deda viltis į platesnį poveikį. JAV Nacionalinio saugumo agentūros (kuri įdarbina daugiau matematikų, nei bet kuri kita organizacija, tačiau priima tik JAV piliečius) narys kartą pasakė C. Lawrence, kad, jo manymu, didžiausias pavojus nacionaliniam saugumui yra matematikų, kurie gimę JAV, trūkumas.

Publikuota: 2012-12-14


Kategorija: Matematika visiems

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki