Šis projektas yra sumanytas visokių senai vykusių, ir beveik pamirštų faktų atskleidimui.

SKIEMUO istorija

Interneto platybėse kartais paminima skiemenavimo programa, o apžvalgose apie ją teparašoma, kad sukurta 20 a. pabaigoje. Todėl čia pabandysiu atskleisti detalesnę ir tikslesnę šios vienos iš pirmųjų (ir plačiai naudotos) lietuviškos programinės įrangos istoriją.

Apie jo sukūrimą plačiau skaitykite SKIE-MUO: priešistorė

SKIE-MUO buvo kompiuterinė skiemenavimo programa Windows terpei. Pagrindinė jo paskirtis buvo taikymas PageMaker programai (tuo metu 5 jo versijai), tačiau galėjo būti pritaikytas ir kitoms programos (pvz., MS WinWord ir netgi turėjo režimą darbui su AmiPro redaktoriumi) . Sukurta 1992 m. (C kalba), ji rėmėsi 1991 m. sukurtu skiemenavimo algoritmu. Tai buvo 16 bitų programa; buvo sukurta ir 32 bitų versija (2.5), tačiau rinkoje ji praktiškai nepasirodė.

Skiemenavimo algoritmas pradžioje (1991 m. birželio 8 d.) buvo sukurtas asemblerio kalba Intel 808x procesoriams ir pirmiausia panaudotas Xerox Ventura 2 maketavimo sistemai tuo metu veikiančiai DEC GEM grafinėje terpėje MS-DOS aplinkoje (produktas vadinosi LITH.HY1). Tik 1993 m. jis buvo galutinai perkeltas į C kalbą, o 1995 m. pritaikytas 32 bitų terpei. Ir tik 2011 m. algoritmas buvo perkeltas į 64 bitų terpę pritaikant 64 bitų MS Office versijoms.

Skiemenavimo algoritmas 1992 m. buvo pritaikytas ir MS Word 5.0 redaktoriui MS-DOS terpėje (produktas LHYPH), o 1994 m. integruotas su MS WinWord 2.0.

Gyvavimo istorija:
SKIE-MUO buvo vystytas iki 1996 m. (paskutinė versija 2.5), tačiau naudotas dar ilgai po to. Yra žinių, kad jis tebebuvo naudotas po 2005 m.
32 ir 64 bitų skiemenavimo priemonės (DLL), skirtos MS Office paketo programoms, tebenaudojamos iki šiandien (rašoma 2018 m.).
16 bitų skiemenavimo priemonės MS Winword 2.0 ir MS WinWord 6.0 programoms "išėjo" nustojus naudoti šias programas (tai galėjo būti kažkur po 2000-ųjų, nes 32 bitų MS Office 95 pasirodė po 1995, tačiau 32 bitų Windows terpė ne iškart pakeitė 16 bitų terpę - Windows for Workgroups 3.11 dar ilgai buvo populiari).
LITH.HY1 (16 bitų), skirta Xerox Ventura 2, naudota kokius 3-5 m. ir išėjo iš rinkos, kai įsigalėjo PageMaker maketavimo programa; 1994 m. SKIE-MUO pritaikomas Corel Ventura. Apie jo sukūrimą skaitykite SKIE-MUO: priešistorė
LHYPH (16 bitų), skirta MS-DOS terpės Word 6, plačiai neišplito ir gyvavo kokius 2-3 m. Tačiau ji padėjo tvirtus pagrindus perėjimui į Windows terpę.

Kategorija: Viskas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki