Revision [1176]

This is an old revision of Atskleistoji storija made by WikiAdmin on 2018-03-10 11:12:05.

 

Šis projektas yra sumanytas visokių senai vykusių, ir beveik pamirštų faktų atskleidimui.

SKIEMUO istorija

Interneto platybėse kartais paminima skiemenavimo programa, o apžvalgose apie ją teparašoma, kad sukurta 20 a. pabaigoje. Todėl čia pabandysiu atskleisti detalesnę ir tikslesnę šios vienos iš pirmųjų (ir plačiai naudotos) lietuviškos programinės įrangos istoriją.

SKIE-MUO buvo kompiuterinė skiemenavimo programa Windows terpei. Pagrindinė jo paskirtis buvo taikymas PageMaker programai (tuo metu 5 versijai), tačiau galėjo būti pritaikytas ir kitoms programos (pvz., MS WinWord ir netgi turėjo režimą darbui su AmiPro) . Sukurta 1992 m. (C kalba), ji rėmėsi 1991 m. sukurtu skiemenavimo algoritmu. Šis algoritmas pradžioje buvo sukurtas asemblerio kalba Intel 808x procesoriams ir pirmiausia panaudotas Xerox Ventura 2 maketavimo sistemai tuo metu veikiančiai DEC GEM grafinėje terpėje MS-DOS aplinkoje (produktas vadinosi LITH.HY1). Tik 1993 m. jis buvo galutinai perkeltas į C kalbą, o 1995 m. pritaikytas 32 bitų terpei. Ir tik 2011 m. algoritmas buvo perkeltas į 64 bitų terpę pritaikant 64 bitų MS WinWord versijoms.

Vėliau skiemenavimo algoritmas 1992 m. buvo pritaikytas ir MS Word 5.0 redaktoriui MS-DOS terpėje.

SKIE-MUO buvo vystytas iki 1996 m. (paskutinė versija 2.5), tačiau naudotas dar ilgai po to. Yra žinių, kad jis tebebuvo naudotas po 2005 m.

Kategorija: Viskas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki