Wiki source for Atskleistoji storija


Show raw source

Šis projektas yra sumanytas visokių senai vykusių, ir beveik pamirštų faktų atskleidimui.

**SKIEMUO istorija**

Interneto platybėse kartais paminima skiemenavimo programa, o apžvalgose apie ją teparašoma, kad sukurta 20 a. pabaigoje. Todėl čia pabandysiu atskleisti detalesnę ir tikslesnę šios vienos iš pirmųjų (ir plačiai naudotos) lietuviškos programinės įrangos istoriją.

SKIE-MUO buvo kompiuterinė skiemenavimo programa Windows terpei. Pagrindinė jo paskirtis buvo taikymas //PageMaker //programai (tuo metu 5 jo versijai), tačiau galėjo būti pritaikytas ir kitoms programos (pvz., //MS WinWord //ir netgi turėjo režimą darbui su AmiPro redaktoriumi) . Sukurta 1992 m. (C kalba), ji rėmėsi 1991 m. sukurtu skiemenavimo algoritmu. Tai buvo 16 bitų programa; buvo sukurta ir 32 bitų versija (2.5), tačiau rinkoje ji praktiškai nepasirodė.

Skiemenavimo algoritmas pradžioje (1991 m. birželio 8 d.) buvo sukurtas asemblerio kalba Intel 808x procesoriams ir pirmiausia panaudotas //Xerox Ventura 2// maketavimo sistemai tuo metu veikiančiai DEC GEM grafinėje terpėje MS-DOS aplinkoje (produktas vadinosi LITH.HY1). Tik 1993 m. jis buvo galutinai perkeltas į C kalbą, o 1995 m. pritaikytas 32 bitų terpei. Ir tik 2011 m. algoritmas buvo perkeltas į 64 bitų terpę pritaikant 64 bitų// MS Office// versijoms.

Skiemenavimo algoritmas 1992 m. buvo pritaikytas ir MS Word 5.0 redaktoriui MS-DOS terpėje (produktas LHYPH), o 1994 m. integruotas su //MS WinWord 2.0//.

**Gyvavimo istorija:**
**SKIE-MUO** buvo vystytas iki 1996 m. (paskutinė versija 2.5), tačiau naudotas dar ilgai po to. Yra žinių, kad jis tebebuvo naudotas po 2005 m.
**32 ir 64 bitų** skiemenavimo priemonės (DLL), skirtos //MS Office //paketo programoms, tebenaudojamos iki šiandien (rašoma 2018 m.).
**16 bitų **skiemenavimo priemonės //MS Winword 2.0// ir// MS WinWord 6.0// programoms "išėjo" nustojus naudoti šias programas (tai galėjo būti kažkur po 2000-ųjų, nes 32 bitų MS Office 95 pasirodė po 1995, tačiau 32 bitų //Windows //terpė ne iškart pakeitė 16 bitų terpę - //Windows for Workgroups 3.11// dar ilgai buvo populiari).
**LITH.HY1** (16 bitų), skirta //Xerox Ventura 2//, naudota kokius 3-5 m. ir išėjo iš rinkos, kai įsigalėjo //PageMaker //maketavimo programa; 1994 m. SKIE-MUO pritaikomas //Corel Ventura//.
**LHYPH** (16 bitų), skirta MS-DOS terpės //Word 6//, plačiai neišplito ir gyvavo kokius 2-3 m. Tačiau ji padėjo tvirtus pagrindus perėjimui į Windows terpę.

Kategorija: [[Pagrindinė kategorija|Viskas]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki