Wiki source for Atskleistoji storija


Show raw source

Šis projektas yra sumanytas visokių senai vykusių, ir beveik pamirštų faktų atskleidimui.

**SKIEMUO istorija**

Interneto platybėse kartais paminima skiemenavimo programa, o apžvalgose apie ją teparašoma, kad sukurta 20 a. pabaigoje. Todėl čia pabandysiu atskleisti detalesnę ir tikslesnę šios vienos iš pirmųjų (ir plačiai naudotos) lietuviškos programinės įrangos istoriją.

Apie jo sukūrimą plačiau skaitykite [[http://www.lithuanian.net/lt/computers/skiemuo.htm SKIE-MUO: priešistorė]]

SKIE-MUO buvo kompiuterinė skiemenavimo programa Windows terpei. Pagrindinė jo paskirtis buvo taikymas //PageMaker //programai (tuo metu 5 jo versijai), tačiau galėjo būti pritaikytas ir kitoms programos (pvz., //MS WinWord //ir netgi turėjo režimą darbui su AmiPro redaktoriumi) . Sukurta 1992 m. (C kalba), ji rėmėsi 1991 m. sukurtu skiemenavimo algoritmu. Tai buvo 16 bitų programa; buvo sukurta ir 32 bitų versija (2.5), tačiau rinkoje ji praktiškai nepasirodė.

Skiemenavimo algoritmas pradžioje (1991 m. birželio 8 d.) buvo sukurtas asemblerio kalba Intel 808x procesoriams ir pirmiausia panaudotas //Xerox Ventura 2// maketavimo sistemai tuo metu veikiančiai DEC GEM grafinėje terpėje MS-DOS aplinkoje (produktas vadinosi LITH.HY1). Tik 1993 m. jis buvo galutinai perkeltas į C kalbą, o 1995 m. pritaikytas 32 bitų terpei. Ir tik 2011 m. algoritmas buvo perkeltas į 64 bitų terpę pritaikant 64 bitų// MS Office// versijoms.

Skiemenavimo algoritmas 1992 m. buvo pritaikytas ir MS Word 5.0 redaktoriui MS-DOS terpėje (produktas LHYPH), o 1994 m. integruotas su //MS WinWord 2.0//.

**Gyvavimo istorija:**
**SKIE-MUO** buvo vystytas iki 1996 m. (paskutinė versija 2.5), tačiau naudotas dar ilgai po to. Yra žinių, kad jis tebebuvo naudotas po 2005 m.
**32 ir 64 bitų** skiemenavimo priemonės (DLL), skirtos //MS Office //paketo programoms, tebenaudojamos iki šiandien (rašoma 2018 m.).
**16 bitų **skiemenavimo priemonės //MS Winword 2.0// ir// MS WinWord 6.0// programoms "išėjo" nustojus naudoti šias programas (tai galėjo būti kažkur po 2000-ųjų, nes 32 bitų MS Office 95 pasirodė po 1995, tačiau 32 bitų //Windows //terpė ne iškart pakeitė 16 bitų terpę - //Windows for Workgroups 3.11// dar ilgai buvo populiari).
**LITH.HY1** (16 bitų), skirta //Xerox Ventura 2//, naudota kokius 3-5 m. ir išėjo iš rinkos, kai įsigalėjo //PageMaker //maketavimo programa; 1994 m. SKIE-MUO pritaikomas //Corel Ventura//. Apie jo sukūrimą skaitykite [[http://www.lithuanian.net/lt/computers/skiemuo.htm SKIE-MUO: priešistorė]]
**LHYPH** (16 bitų), skirta MS-DOS terpės //Word 6//, plačiai neišplito ir gyvavo kokius 2-3 m. Tačiau ji padėjo tvirtus pagrindus perėjimui į Windows terpę.

Kategorija: [[Pagrindinė kategorija|Viskas]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki