Revision [384]

This is an old revision of Baras visą parą made by WikiAdmin on 2013-10-29 14:46:54.

 

Baras visą parą, Kalvarijų g. 22


Nepanašu, kad jį aplankysiu - tiesiog pamačiau aprašomame rajone ir į sarašą įtraukiau visumos pilnumui užtikrinti. Paskirtis, matyt, vietinius pagirdyti. Mūrinė būdelė netoli Kalvarijų gatvės - trikampyje tarp Savivaldybės, sankryžos ir "Ibrahim".


Projektas: Šokiai pilvui
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki