Wiki source for Baras visą parą


Show raw source

=========Baras visą parą, Kalvarijų g. 22=========

Nepanašu, kad jį aplankysiu - tiesiog pamačiau aprašomame rajone ir į sarašą įtraukiau visumos pilnumui užtikrinti. Paskirtis, matyt, vietinius pagirdyti. Mūrinė būdelė netoli Kalvarijų gatvės - trikampyje tarp Savivaldybės, sankryžos ir "Ibrahim".

Kadangi vėliau įsirengė vietas lauke, matyt vis tik veikla vyksta pakenčiamai ir kažkuriuo metu yra jam paklausa. Neaišku tik, kokiai publikai...

Projektas: [[Šokiai pilvui|Šokiai pilvui]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki