Ką reiškia būti matematiku?


Prieš 4 m. Edward Frenkel'is su prancūzų režisieriumi Reine Graves sukurtas filmas „Meilės ir matematikos apeigos“, kurie siekiama matematiką pristatyti labiau emocionaliai nei racionaliai. Jame parodoma ištatuiruota matematinė formulė. Kūrėjai tikėjosi, kad tai leis kitaip pažvelgti į matematiką. Jie jautė didžiausią malonumą, kai salėje kas nors paklausdavo: „O ką reiškia ta formulė?“

Dabar Edward Frenkel'is išleido naują knygą „Meilė ir matematika: „Slaptosios tikrovės šerdis“, kurioje siekia atskleisti matematikos grožį, paskatinti patirti jos jėgą. Anot jo, matematikos mokymas panašus į piešimo pamokas, kurių metu mokoma dažyti tvorą ir niekada neparodomi didžiųjų meistrų darbai. O kai gyvenime jie išgirsta apie matematiką, jie susigūžia: „O ne, nenoriu apie tai girdėti. Aš netikęs matematikai“. Iš tikro, tai jie sako: „Aš netikusiai dažiau tvoras“.

Visai neseniai, JAV Nacionalinio saugumo agentūra atskleidė, kad ir matematka, atskiru atveju, kriptografija, gali būti panaudota blogiems tikslams. Jau dabar daugelis supranta, kad šią ekonominę krizę sukėlė neteisingas matematinių modelių naudojimas. Juos supratę žmonės skambino varpais, tačiau buvo vadovai ir vadybininkai, tie, kurie priimdavo sprendimus, kurie užsispyrę tvirtino: „Taigi, kol šie modeliai veikia, mes gaunam pelną“.

Dilema matematikams panaši į fizikų, kurie bandė suprasti Visatos ir materijos sandarą, o kartu atskleidė nepaprastos galios griaunamąją galią.
Matematinė galia ne tokia kaip atominės bombos. Jos poveikio iškart neišvysite, kaip Hirosimos ar Nagasakio atvejais. Tačiau ir formulė gali būti pakankamai galinga ir paveikti žmonių gyvenimus. Ji gali pakreipti istorijos eigą, turėti poveikį milijonams žmonių.

Tik matematikai yra kažkiek už uždangos, - jie nesirūpina, kokį Frankenšteiną sukūrė ar sukurs. Ir nors iš mokslininko nereikalaujama, kad mestų tyrinėjimus, tačiau jis privalo prisiimti atsakomybę, jei jo išradimai bus panaudoti blogiui.
[ Čia primisime, kad Perelmanas ir teigia, galįs sutraukti Visatą į vieną tašką, - ir dėl to jį stebi specialiosios tarnybos, žr. >>>>> ]

Gal iš tiesų geriau tiesiog atskleisti visuomenei matematikos grožį...


Publikuota: 2013-10-07


Kategorija: Matematika visiems
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki