Carskoe selo, Šeimyniškių g.3

Aplinka kiek užgriozdinta, tačiau meniu ir maistas identiški kitiems "Carskoje selo" taškams. Tačiau aptarnauja ypač lėtai - ir net pasirinkus dienos pietus laiko užtrunkama tiek pat, kiek ir iš pagrindinio meniu.

Projektas: Šokiai pilvui
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki