Wiki source for Carskoe selo


Show raw source

**Carskoe selo, Šeimyniškių g.3**

Aplinka kiek užgriozdinta, tačiau meniu ir maistas identiški kitiems "Carskoje selo" taškams. Tačiau aptarnauja ypač lėtai - ir net pasirinkus dienos pietus laiko užtrunkama tiek pat, kiek ir iš pagrindinio meniu.

Projektas: [[Šokiai pilvui|Šokiai pilvui]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki