Sašos Čirulio svetainė

Ši nežymi kertelė Interneto užkaboriuose skirta pristatyti nežinomą, tačiau labai savitą Dzūkijos šviesuolį, žemyninės kopos smiltį, poetą ir stichinės eklektikos pakraipos filosofą, jo eilių, minčių, idėjų, pasvarstymų ir šiaip pasisakymų nuotrupas.

Jis nieko ir niekur nesiskelbė, nesiviešino, gyvena užsisklendęs trobelėje miške, - ir net artimiausi kaimynai nieko nenutuokia apie jo vidinį gyvenimą, galvoje spragsinčias kūrybines kibirkštis ir nepaprastą išmintį - jie tik pastebi jo išorinį savitumą, kurį savaip švelniai apibūdina gražiu posakiu „ty biškį cioknūtas“.

Pasaulio pastebėjimus, refleksijas ir šiaip kasdienius reikalus surašinėjo į paprastus mokyklinius sąsiuvinius, kurie jau gerokai aptriušę, kai kurie pagraušti pelių ar kitokių ten žvėriukų, lapai sulipę, o kai kurie ir apipilti kažkokiu lipniu skysčiu, tad neįmanoma jų vartyti nesuplėšus.

Lašas po lašo, didelės kantrybės dėka pavyko įgauti jo palankumą, leido pamatyti jo sąsiuvinius ir nurašyti kai kuriuos puslapius. Tikimės, kad skaitytojams bus įdomu paklaidžioti jo sąmonės ir pasąmonės labirintais.

Įdomūs jo apmąstymai, pavadinti „Disputacijomis“, - savotiškas esė ir visuomeninių reiškinių vertinimų rinkinys.

Jo sąsiuviniuose aptikau ir traktatą „Organas ir feminizmo pavojus žmonijai“, pradėtą dar gūdžiais 1968-ais, o sąsiuvinis taip ir likęs iki galo neprirašytas... Skaitinėdamas supratau, kad jis tiesiog apsiriko, ir pirmasis žodis turėtų būti „orgazmas“... Tačiau, gerbdamas autorinę teisę, vadinsiu taip, kaip dzūkų cyrulis jį užvadino...

Laukite ir pasižymėkite nuorodą - sulauksite neįtikėtinai nepaprastų dalykų!

Turinys
Čirulis ir jo biografija;
Disputacijos;
Poezija;
Kasdieniai darbai

Kategorija: Pasaulis kaip vaizdinys
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki