Revision [1063]

Last edited on 2017-02-20 00:25:56 by WikiAdmin
Additions:
[[Cyrulis_Disputacijos|Disputacijos]];
[[Cyrulis_Poezija|Poezija]];
Deletions:
[[Cyrulis_Disputacijos|Disputacijos]]


Revision [1057]

Edited on 2017-02-19 20:00:19 by WikiAdmin
Additions:
[[Cyrulis_Darbai|Kasdieniai darbai]]


Revision [1053]

Edited on 2017-02-19 18:31:45 by WikiAdmin
Additions:
[[Cyrulis_biografija|Čirulis ir jo biografija]];
Deletions:
[[Cyrulis_biografija|Čyrulis ir jo biografija]];


Revision [1044]

Edited on 2017-02-19 08:52:43 by WikiAdmin
Additions:
**Turinys**
[[Cyrulis_biografija|Čyrulis ir jo biografija]];
[[Cyrulis_Disputacijos|Disputacijos]]


Revision [1043]

Edited on 2017-02-18 22:47:38 by WikiAdmin
Additions:
""<img src='http://www.vartiklis.lt/php/question/saveVisit.php?site=wiki&page=http://wiki.4a.lt/wikka.php?wakka=Cirulis_Home' Alt='' hspace='0' vspace='0' border='0'>""


Revision [1042]

Edited on 2017-02-18 22:14:09 by WikiAdmin
Additions:
Įdomūs jo apmąstymai, pavadinti „Disputacijomis“, - savotiškas esė ir visuomeninių reiškinių vertinimų rinkinys.


Revision [1041]

Edited on 2017-02-18 22:06:33 by WikiAdmin
Additions:
Jo sąsiuviniuose aptikau ir traktatą „Organas ir feminizmo pavojus žmonijai“, pradėtą dar gūdžiais 1968-ais, o sąsiuvinis taip ir likęs iki galo neprirašytas... Skaitinėdamas supratau, kad jis tiesiog apsiriko, ir pirmasis žodis turėtų būti „orgazmas“... Tačiau, gerbdamas autorinę teisę, vadinsiu taip, kaip dzūkų cyrulis jį užvadino...


Revision [1040]

The oldest known version of this page was created on 2017-02-18 21:52:37 by WikiAdmin
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki