1991 m. rugpjūčio mėn. darbai


1991 m. rugpjūtis

16 d. ryte. Nuakėta dirvono arimas;
16 d. p.p. Grėbta rago šienas (visas). 1 vež. parvežta: giedra, šilta
17 d. Vežta rago šienas, 2 vežimai: giedra
18 d. Sekm. Apskaita: rugp. I dekada, H, rieb. 2 lapai: po pietų lijo
19 d. 8 val. nelaimingas atsitikimas su karve
19 d. Kombainas nuėmė avižas: p.piet. lijo
20 d. Gulėta
21 d. Skaičiuota riebumai. Varėnoj poliklinikoj: giedra
22 d. Atvežė dvi priekabas šiaudų: giedra
23 d. Vežta avižų šiaudai, 3 vežimai: giedra
24 d. Vežta avižų šiaudai, 4 vežimai; šieno 2 vežimai: giedra
25 d. Sekm. Bir. parv. presų, 1 vež. šiaudų: 13 prad. lyti
26 d. Pirm. Arta avižiena (debesuota, nelijo)
27 d. Antr. Grėbta ir parvežti pagrėbstai (pavakaryje lijo)
28 d. Treč. Baigta arti avižieną, parvežta likę šiaudai; nelijo
29 d. Ketv. Apskaita (pinigai), rašytas žurnalas (nelijo)
30 d. Penkt. Rašyta žurnalas (giedra; Bir. Varėnoj); nuakėta avižiena
31 d. Šešt. Apskaita; buvo Zosė (giedra)

Kategorija: Kasdieniai Čirulio darbai
Kasdieniai Čirulio darbai
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki