Revision [1097]

Last edited on 2017-07-23 20:40:51 by WikiAdmin
Additions:
26 d. Pirm. Arta avižiena (debesuota, nelijo)
27 d. Antr. Grėbta ir parvežti pagrėbstai (pavakaryje lijo)
28 d. Treč. Baigta arti avižieną, parvežta likę šiaudai; nelijo
29 d. Ketv. Apskaita (pinigai), rašytas žurnalas (nelijo)
30 d. Penkt. Rašyta žurnalas (giedra; Bir. Varėnoj); nuakėta avižiena
31 d. Šešt. Apskaita; buvo Zosė (giedra)


Revision [1062]

Edited on 2017-02-19 23:33:36 by WikiAdmin
Additions:
======1991 m. rugpjūčio mėn. darbai======
16 d. ryte. Nuakėta dirvono arimas;
Deletions:
======1991 m. rugpjčio mėn. darbai======
16 ryte. Nuakėta dirvono arimas;


Revision [1061]

Edited on 2017-02-19 23:31:18 by WikiAdmin
Additions:
20 d. Gulėta
23 d. Vežta avižų šiaudai, 3 vežimai: giedra
24 d. Vežta avižų šiaudai, 4 vežimai; šieno 2 vežimai: giedra
25 d. Sekm. Bir. parv. presų, 1 vež. šiaudų: 13 prad. lyti
Deletions:
20 d. Saulėta


Revision [1060]

The oldest known version of this page was created on 2017-02-19 20:25:57 by WikiAdmin
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki