Revision [1062]

This is an old revision of Cyrulis 1991 darbai made by WikiAdmin on 2017-02-19 23:33:36.

 

1991 m. rugpjūčio mėn. darbai


1991 m. rugpjūtis

16 d. ryte. Nuakėta dirvono arimas;
16 d. p.p. Grėbta rago šienas (visas). 1 vež. parvežta: giedra, šilta
17 d. Vežta rago šienas, 2 vežimai: giedra
18 d. Sekm. Apskaita: rugp. I dekada, H, rieb. 2 lapai: po pietų lijo
19 d. 8 val. nelaimingas atsitikimas su karve
19 d. Kombainas nuėmė avižas: p.piet. lijo
20 d. Gulėta
21 d. Skaičiuota riebumai. Varėnoj poliklinikoj: giedra
22 d. Atvežė dvi priekabas šiaudų: giedra
23 d. Vežta avižų šiaudai, 3 vežimai: giedra
24 d. Vežta avižų šiaudai, 4 vežimai; šieno 2 vežimai: giedra
25 d. Sekm. Bir. parv. presų, 1 vež. šiaudų: 13 prad. lyti

Kategorija: Kasdieniai Čirulio darbai
Kasdieniai Čirulio darbai
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki