1991 m. rugsėjo mėn. darbai


1991 m. rugsėjis

1 d. Sekm. Apskaita. Sukrauta ruginiai šiaudai (giedra)
2 d. Apskaita visą dieną (visą dieną). Trakimavičius nupjovė atolą
3 d. Rašytas žurnalas; Valytas sklepas
4 d. Pjauta bulvienojai; po pietų grėbta atolas kolūkio pievoj
5 d. pradžioj kasta bulvės - prieš p. ; -"- (apsiniaukę, po p. lijo
6 d. grėbta ir vežta bulvienojai (debesuota). Kasė bulves prie namų
7 d. sėta rugiai (debesuota, iškrito ledų). Kasė bulves
8 d. Sekm. Nieko, šventė (giedra)
9 d. Pjauta bulvienojai (12 vagų) ir vežta prie miško (giedra)
10 d. Pjauta ir išvežta bulv. prie miško; Birutė kasė prie namų (giedra)
11 d. Kasta bulvės prie miško, visos (giedra)
12 d. Pjauta ir vežta bulvienojai (giedra), baigtas pagr. sklypas; Birutė kasė 4 vagas
13 d. Kasta bulvės (giedra)
14 d. Kasta bulvės, 8 vagos prie aerodromo (buvo Jonas), giedra
15 d. Sekm. Kasta bulvės, 6 vagos (pagr. sklype baigta), giedra, pavakary debesuota
16 d. Kasta bulvės 6 vagos
17 d. Kasta bulvės
18 d. Ligoninėje
19 d.. Buvo Bn
20 d. Apskaita, Erk4
21. Apskaita, erk4
22 d.. Apskaita
23 d. Sekm. rašytas žurnalas;
24 d. rašytas antras žurn.
25 d. Ligoninėje, erkė
26 d. Ligoninėje
27 d. grįžta iš gigoninės
28 d.
29 d. Sekm.
30 d.

Kategorija: Kasdieniai Čirulio darbai
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki