Antiredukcionizmas

Čirulio pastabų Hesės knygos paraštėse:

Gamtos reiškiniams „kalba garsus ir aiškus Dievo balsas, kuris niekada nepasigirsta iš žmogaus lūpų““, p. 14.

Pradžioje buvo Žodis / Tas Žodis buvo pas Dievą / Ir Žodis buvo Dievas / Jis pradžioje buvo pas Dievą / Visa per Jį atsirado / Be Jo neatsirado nieko…   Jn. 1-6

“Visa žodžio, minties magija yra labai paprasta – pirma idėja, o tik paskui kūnas”,  V.V. Landbergis

Materializmas remiasi prielaida, kad visa galima suvesti į materiją (redukcionizmas).

DNR turi visą reikalingą informaciją apie fizikines kūno detales. Kūnas turi sistemą, kuri nuskaito tą informaciją, ją interpretuoja ir „gamina“ pagal ją (oi, kaip tai man primena kompiuterio valdomą gamyklinį konvejerį).

Tačiau negi pati informacija yra materiali, ar materija pajėgi sukurti informaciją? Ne, informacija nesuvedama į materiją. Štai prof. Vernerio Gito*) iš Vokietijos Federalinio fizikos ir technologijų instituto nuomonė, apibendrinanti „informacijos teorijos“ išvadas: „Kodavimo sistemos priežastimi visad yra nematerialus procesas. Fizinė materija negali sukurti informacinio kodo. Bet kuri patirtis rodo, kad kiekvienas kūrybinės informacijos bitas perteikia“ tam tikras mentalines pastangas ir gali būti atsektas iki konkretaus idėjos pateikėjo, kuris panaudojo savo laisvą valią ir kuris turi protaujantį mąstymą... Gamtoje nežinome dėsnio, proceso ar įvykių sekos, kurie sukeltų informacijos atsiradimą iš materijos“,
W. Gitt. In the Beginning Was Information, CLV, 1997

Paimkime knygą, kuri sudaryta iš popieriaus, dažų, klijų ir t.t., t.y. materialių dalykų, kurių ištakos taip pat materialios: popierius sudarytas iš celiuliozės, dažai – įvairių chemikalų ir t.t. Pažiūrėkime, kaip joje atsiranda informacija?

Knygos turinys pirmiausia kyla rašytojo mintyse. Jis savo mintyse sudėlioja loginę grandinę ir ją perteikia sakiniais, kuriems tada suteikia materialią formą – surašo popieriuje ar surenka kompiuteryje, o gal tiesiog padiktuoja sekretorei. Vėliau tai sumaketuojama leidykloje ir atspausdinama leidykloje, surišama ir t.t., kol įgauna knygos formą. Argi iš pačios knygos atsirado informacija? Ar iš dažų, popieriaus, klijų?..

Ne, pirmiausia buvo mintis. O mintis nėra materiali!

Tiesa, šiandien laikraščiai, žurnalai ir knygos vis labiau užleidžia vietą televizijai ir internetui. Tačiau nuo to esmė nesikeičia.

Vėl imkim „Jono evangelijos“ pradžią. Joje „žodis“ buvo logosas, kas reiškia viduje kylančią mintį. Tačiau KIENO viduje. Evangelija atsako – „Dievo“ (o taip pat Pradžios knygoje 9-is kartus nurodoma „Dievas tarė“). Bet siūlų kamuolys vyniojasi toliau – o kokio Dievo?

Štai ir vėl kyla mintis, kad pasaulis yra tarsi kompiuterio valdoma automatizuota gamybos linija. Kas tada pasaulis – holografinis vaizdas? O kur mes – „Matricoje“?


Daugiau Čirulio minčių Hesės knygos paraštėse >>>>>>

*) Verneris Gitas (Werner Gitt, g. 1937 m.) - vokiečių profesorius (iki 2002 m.), inžinierius, kreacionistas, laikantis, kad Visata ir visa gyvybė Žemėje sukurta mažiau nei prieš 10 tūkst. m. Ta tema paskelbė keletą knygų: „Signalai iš kosmoso: Kodėl yra žvaigždės?“ (1993), „Pradžioje buvo informacija“ (1997), „Ar buvo pradžioje Didysis sprogimas?“ (2000), „Laikas ir amžinybė“ (2001) ir kt.
1971 m. tapo Federalinio fizikos ir technologijų instituto IT skyriaus direktoriumi, 1978 m. paskirtas ir profesoriumi. Rašė straipsnius IT, skaičiavimo matematikos, valdymo inžinerijos temomis. 1997 m. pasiūlė „informacijos tankio indeksą“ (q). Anot jo, DNR molekulė geba talpinti 1.9 × 1018 bitų / mm3, kas nepalyginamai daugiau nei geba kompiuteriai. Be materijos ir energijos, jam informacija yra trečioji fundamentali esybė visuose techniniuose ir biologiniuose procesuose.

Paskaitykite:
Apie kalbos gimimą „Brihadaranjana upanišadoje”;
Kaip Egipto dievas Ptahas pasaulį žodžiu tvėrė;
Holografinė visata ir simuliuojamas pasaulis;
Apie logoso reikšmes būties veidrodyje ;
Visata yra kompiuteris;
Naujojo tipo mokslas;
Mes kitų civilizacijų avatarai?

Kategorija: Disputacijos
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki