Revision [1194]

This is an old revision of Cyrulis Antiredukcionizmas made by WikiAdmin on 2018-04-01 14:16:20.

 

Kiekvienas privalo būti savo vietoje

Čirulio pastabų Hesės knygos paraštėse:

Gamtos reiškiniams „kalba garsus ir aiškus Dievo balsas, kuris niekada nepasigirsta iš žmogaus lūpų““, p. 14.

Pradžioje buvo Žodis / Tas Žodis buvo pas Dievą / Ir Žodis buvo Dievas / Jis pradžioje buvo pas Dievą / Visa per Jį atsirado / Be Jo neatsirado nieko…   Jn. 1-6

“Visa žodžio, minties magija yra labai paprasta – pirma idėja, o tik paskui kūnas”,  V.V. Landbergis

Materializmas remiasi prielaida, kad visa galima suvesti į materiją (redukcionizmas).


Daugiau Čirulio minčių Hesės knygos paraštėse >>>>>>

Verneris Gitas (Werner Gitt, g. 1937 m.) - vokiečių profesorius (iki 2002 m.), inžinierius, kreacionistas, laikantis, kad Visata ir visa gyvybė Žemėje sukurta mažiau nei prieš 10 tūkst. m. Ta tema paskelbė keletą knygų: „Signalai iš kosmoso: Kodėl yra žvaigždės?“ (1993), „Pradžioje buvo informacija“ (1997), „Ar buvo pradžioje Didysis sprogimas?“ (2000), „Laikas ir amžinybė“ (2001) ir kt.<br/>
1971 m. tapo Federalinio fizikos ir technologijų instituto IT skyriaus direktoriumi, 1978 m. paskirtas ir profesoriumi. Rašė straipsnius IT, skaičiavimo matematikos, valdymo inžinerijos temomis. 1997 m. pasiūlė „informacijos tankio indeksą“ (q). Anot jo, DNR molekulė geba talpinti 1.9 × 10<SUP>18</SUP> bitų / mm<SUP>3</SUP>, kas nepalyginamai daugiau nei geba kompiuteriai. Be materijos ir energijos, jam <B>informacija</B> yra trečioji fundamentali esybė visuose techniniuose ir biologiniuose procesuose.

Kategorija: Disputacijos
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki