Wiki source for Cyrulis Antiredukcionizmas


Show raw source

======Antiredukcionizmas======
Iš [[Cirulis_Home|Čirulio]] pastabų Hesės knygos paraštėse:

""<DIV style='padding:2px;color:#027711;background-color:#FFFFFA'><!-- p. 14 -->„<I style='color:#663311'> Gamtos reiškiniams „kalba garsus ir aiškus Dievo balsas, kuris niekada nepasigirsta iš žmogaus lūpų“</I>“, p. 14.</DIV>
<DIV style='padding:6px;color:#7F0A11;background-color:#FCF6EE;margin-top:8pt'>
<P style='margin-top:2pt'><B>Pradžioje buvo Žodis</B> / Tas Žodis buvo pas Dievą / Ir Žodis buvo Dievas / Jis pradžioje buvo pas Dievą / Visa per Jį atsirado / Be Jo neatsirado nieko…   Jn. 1-6

<!-- https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/vvlandsbergis-pradzioje-buvo-zodis.d?id=10741690 -->
<P style='margin-top:5pt;margin-bottom:2pt'>“Visa <I>žodžio</I>, minties magija yra labai paprasta – pirma idėja, o tik paskui kūnas”,  V.V. Landbergis</P></DIV>
<DIV style='padding:6px;color:#0A7711;background-color:#FCF6EE;margin-top:8pt'>
<B>Materializmas remiasi prielaida, kad visa galima suvesti į materiją</B> (redukcionizmas).

<P>DNR turi visą reikalingą informaciją apie fizikines kūno detales. Kūnas turi sistemą, kuri nuskaito tą informaciją, ją interpretuoja ir „gamina“ pagal ją (<SPAN style='color:#0A0288;font-family:Tahoma,Helvetica,Arial'>oi, kaip tai man primena kompiuterio valdomą gamyklinį konvejerį</SPAN>).

<P>Tačiau negi pati informacija yra materiali, ar materija pajėgi sukurti informaciją? Ne, informacija <I>nesuvedama</I> į materiją. Štai prof. Vernerio Gito<SUP style='color:#CC0A06;font-size:8pt'>*)</SUP> iš Vokietijos Federalinio fizikos ir technologijų instituto nuomonė, apibendrinanti „informacijos teorijos“ išvadas:<BR.>
<SPAN style='color:#5A0A11;font-family:Tahoma,Helvetica,Arial'>„Kodavimo sistemos priežastimi visad yra nematerialus procesas. Fizinė materija negali sukurti informacinio kodo. Bet kuri patirtis rodo, kad kiekvienas kūrybinės informacijos bitas perteikia“ tam tikras mentalines pastangas ir gali būti atsektas iki konkretaus idėjos pateikėjo, kuris panaudojo savo <A HREF='http://www.vartiklis.lt/plato/freewill.htm'>laisvą valią</A> ir kuris turi protaujantį mąstymą... Gamtoje nežinome dėsnio, proceso ar įvykių sekos, kurie sukeltų informacijos atsiradimą iš materijos“,</SPAN><BR><SPAN style='color:#0A330A'>W. Gitt. In the Beginning Was Information, CLV, 1997</SPAN>

<P>Paimkime knygą, kuri sudaryta iš popieriaus, dažų, klijų ir t.t., t.y. materialių dalykų, kurių ištakos taip pat materialios: <A HREF='http://www.vartiklis.lt/vnews/epaper.htm#paper'>popierius</A> sudarytas iš celiuliozės, dažai – įvairių chemikalų ir t.t. Pažiūrėkime, kaip joje atsiranda informacija?

<P>Knygos turinys pirmiausia kyla rašytojo mintyse. Jis savo mintyse sudėlioja loginę grandinę ir ją perteikia sakiniais, kuriems tada suteikia materialią formą – surašo popieriuje ar surenka kompiuteryje, o gal tiesiog padiktuoja sekretorei. Vėliau tai sumaketuojama leidykloje ir atspausdinama leidykloje, surišama ir t.t., kol įgauna knygos formą. <b style='color:#1A6622'>Argi iš pačios knygos atsirado informacija? Ar iš dažų, popieriaus, klijų?..</b>

<P style='margin-bottom:7pt'>Ne, pirmiausia buvo mintis. O mintis nėra materiali!

<P style='margin-top:4pt;margin-bottom:24pt'>Tiesa, šiandien laikraščiai, žurnalai ir knygos vis labiau užleidžia vietą televizijai ir internetui. Tačiau nuo to esmė nesikeičia.

<P><SPAN style='color:#0A2288;font-size:16pt;font-family:Tahoma,Helvetica,Arial'>V</SPAN>ėl imkim „<A HREF='http://www.vartiklis.lt/plato/st-john.htm'>Jono evangelijos</A>“ pradžią. Joje „žodis“ buvo <I>logosas</I>, kas reiškia viduje kylančią mintį. Tačiau KIENO viduje. Evangelija atsako – „Dievo“ (o taip pat <A HREF='http://www.vartiklis.lt/mitai/bible/genes1.htm'>Pradžios knygoje</A> 9-is kartus nurodoma „Dievas tarė“). Bet siūlų kamuolys vyniojasi toliau – o kokio Dievo?

<P>Štai ir vėl kyla mintis, kad pasaulis yra tarsi kompiuterio valdoma automatizuota gamybos linija. Kas tada pasaulis – <A HREF='http://www.nso.lt/science/holo.htm'>holografinis vaizdas</A>? O kur mes – „Matricoje“? <!-- https://answersingenesis.org/ -->
</DIV>""
Daugiau [[Cirulis_Home|Čirulio]] minčių Hesės knygos paraštėse [[Cyrulis_Hese_gamta|>>>>>>]]
""<br/><!-- https://en.wikipedia.org/wiki/Werner_Gitt
https://bruderhand.de/download/Werner_Gitt/Englisch-Am_Anfang_war_die_Info.pdf --><b style='color:#66060A;font-size:106%'><SUP style='color:#CC0A06'>*)</SUP> Verneris Gitas</b>"" (//Werner Gitt//, g. 1937 m.) - vokiečių profesorius (iki 2002 m.), inžinierius, [[http://www.vartiklis.lt/science/creationism.htm#creationism kreacionistas]], laikantis, kad Visata ir visa gyvybė Žemėje sukurta mažiau nei prieš 10 tūkst. m. Ta tema paskelbė keletą knygų: „Signalai iš kosmoso: Kodėl yra žvaigždės?“ (1993), „Pradžioje buvo informacija“ (1997), „Ar buvo pradžioje Didysis sprogimas?“ (2000), „Laikas ir amžinybė“ (2001) ir kt.
1971 m. tapo Federalinio fizikos ir technologijų instituto IT skyriaus direktoriumi, 1978 m. paskirtas ir profesoriumi. Rašė straipsnius IT, skaičiavimo matematikos, valdymo inžinerijos temomis. 1997 m. pasiūlė „informacijos tankio indeksą“ (//q//). Anot jo, DNR molekulė geba talpinti ""1.9 × 10<SUP>18</SUP> bitų / mm<SUP>3</SUP>"", kas nepalyginamai daugiau nei geba kompiuteriai. Be materijos ir energijos, jam **informacija **yra trečioji fundamentali esybė visuose techniniuose ir biologiniuose procesuose.

**Paskaitykite:**
[[http://www.spauda.lt/mitai/indai/brihaup.htm#KalbaGime Apie kalbos gimimą „Brihadaranjana upanišadoje”]];
[[http://www.spauda.lt/mitai/artimi/khepera.htm#logos Kaip Egipto dievas Ptahas pasaulį žodžiu tvėrė]];
[[http://www.nso.lt/science/holo.htm Holografinė visata ir simuliuojamas pasaulis]];
[[http://www.spauda.lt/plato/logos-b.htm Apie logoso reikšmes būties veidrodyje ]];
[[http://www.lithuanian.net/minipedia/computers/uni-computer.htm Visata yra kompiuteris]];
[[http://www.lithuanian.net/minipedia/computers/ntm.htm Naujojo tipo mokslas]];
[[http://www.nso.lt/about/fermi.htm Mes kitų civilizacijų avatarai?]]

Kategorija: [[Cyrulis_Disputacijos|Disputacijos]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki