Disputacijos

Šioje skiltyje pateiksime fragmentus iš S. Čirulio „Disputacijų“.

Pristatymas: dilgėlės;
H. Hesės knygos paraštėse;
Kiekvienas privalo būti savo vietoje;
Antiredukcionizmas;
Nuo šatlų prie steltsų?'
"Medicininių" knygų pavojai (J. Dašausko „Sveikata mus saugo“ paraštėse);
Ar Dievas skyrė Hokingui ALS?;
Saugokitės dviratininkų;
Žmonės dabar perdaug skuba;
Mirtis – sunkiausias darbas;
Kiek akių turi aklas?;
Kas išeina iš žmogaus...;
Kodėl nežiūriu auksinio proto?;
Kai vardai rašomi mažosiomis...

Kategorija: Sašos Čirulio svetainė
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki