Revision [1127]

This is an old revision of Cyrulis Disputacijos made by WikiAdmin on 2017-10-08 21:17:24.

 

Disputacijos

Šioje skiltyje pateiksime fragmentus iš S. Čirulio „Disputacijų“.

Pristatymas: dilgėlės;
H. Hesės knygos paraštėse;
Saugokitės dviratininkų;
Žmonės dabar perdaug skuba;
Mirtis – sunkiausias darbas

Kategorija: Sašos Čirulio svetainė
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki