Revision [1226]

This is an old revision of Cyrulis Disputacijos made by WikiAdmin on 2018-05-22 09:09:09.

 

Disputacijos

Šioje skiltyje pateiksime fragmentus iš S. Čirulio „Disputacijų“.

Pristatymas: dilgėlės;
H. Hesės knygos paraštėse;
Kiekvienas privalo būti savo vietoje;
Antiredukcionizmas;
"Medicininių" knygų pavojai (J. Dašausko „Sveikata mus saugo“ paraštėse);
Saugokitės dviratininkų;
Žmonės dabar perdaug skuba;
Ar Dievas skyrė Hokingui ALS?;
Mirtis – sunkiausias darbas;
Kiek akių turi aklas?

Kategorija: Sašos Čirulio svetainė
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki