Wiki source for Cyrulis Disputacijos


Show raw source

======Disputacijos======
Šioje skiltyje pateiksime fragmentus iš [[Cirulis_Home|S. Čirulio]] „Disputacijų“.

[[Cyrulis_dilgeles|Pristatymas: dilgėlės]];
[[Cyrulis_Hese_gamta|H. Hesės knygos paraštėse]];
[[Cyrulis_Hese_Savo_Vieta|Kiekvienas privalo būti savo vietoje]];
[[Cyrulis_Antiredukcionizmas|Antiredukcionizmas]];
[[Cyrulis_Shuttle_Stealth|Nuo šatlų prie steltsų?]]'
[[Cyrulis_Medicinos_knygos|"Medicininių" knygų pavojai]] (J. Dašausko „Sveikata mus saugo“ paraštėse);
[[Hawking_ALS|Ar Dievas skyrė Hokingui ALS?]];
[[Cyrulis_apie_dviratininkus|Saugokitės dviratininkų]];
[[Cyrulis_skuba_ir_neskuba|Žmonės dabar perdaug skuba]];
[[Cyrulis_mirties_darbas|Mirtis – sunkiausias darbas]];
[[Aklojo_akys|Kiek akių turi aklas?]];
[[pamokslas_Veisiejuose|Kas išeina iš žmogaus...]];
[[ne_auksinis_protas|Kodėl nežiūriu auksinio proto?]];
[[vardai_mazosiomis|Kai vardai rašomi mažosiomis...]]

Kategorija: [[Cirulis_Home|Sašos Čirulio svetainė]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki