Žemė kosmoso platybėse ir žmonės joje

Mūsų lopšys
Tarp žvaigždžių kabo
Melo lopais sulopytas!
Pasirašyta: 2016.12.23

Kategorija: Sašos Čirulio poezija
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki