Wiki source for Cyrulis Haiku Lopsys


Show raw source

=====Žemė kosmoso platybėse ir žmonės joje=====
""<PRE style='color:#010299;background-color:#FCF6EE'>Mūsų lopšys
Tarp žvaigždžių kabo
Melo lopais sulopytas!<PRE>""Pasirašyta: 2016.12.23

Kategorija: [[Cyrulis_Poezija|Sašos Čirulio poezija]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki