Rožė turi spyglius

Rožės žiedas raudonas –
Ištryško
Kraujo lašas iš piršto
Pasirašyta: 2017 m. gegužė

Kategorija: Sašos Čirulio poezija
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki