Wiki source for Cyrulis Haiku Roze


Show raw source

=====Rožė turi spyglius=====
""<PRE style='color:#010299;background-color:#FCF6EE'>Rožės žiedas raudonas –
Ištryško
Kraujo lašas iš piršto</PRE>""Pasirašyta: 2017 m. gegužė

Kategorija: [[Cyrulis_Poezija|Sašos Čirulio poezija]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki