Kiekvienas privalo būti savo vietoje

Čirulio pastabų Hesės knygos paraštėse:
Bom=as
Žuvis privalo gyventi vandenyje, o ūkininkas kaime“, p. 154.

Benamis kuitėsi aplink šiukšlių konteinerių, stovinčius netoli parduotuvės, ir mąstė. Jį vadino įvairiai: nevykėlis, bomžas, smirdžius... Nemalonūs žodžiai. Įžeidūs. Tačiau Benamis, kasydamasis retą susitaršiusią barzdą, nesijaudino dėl to. Kiekvienas turi savo vietą, laikė jis, ir jo vieta buvo čia, o kartais ir prie kitų šiukšlių konteinerių, savartynų, parduotuvių, kioskų.

Kai Benamiui pasidaro šalta, jis užsuka į Bažnyčią. Ten jam šilta, - ir kai jam šilta, Dievas yra su juo. Ir jis žino, kad Dievo vieta yra Bažnyčioje, o ne gatvėje. Nes gatvėje ne Dievo vieta. Gatvėje - Benamio vieta. Kiekvienas privalo būti savo vietoje...Kategorija: Disputacijos
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki