Revision [1173]

Last edited on 2018-03-04 14:42:37 by WikiAdmin
Additions:
<P>Kai Benamiui pasidaro šalta, jis užsuka į Bažnyčią. Ten jam šilta, - ir kai jam šilta, Dievas yra su juo. Ir jis žino, kad Dievo vieta yra Bažnyčioje, o ne gatvėje. Nes gatvėje ne Dievo vieta. Gatvėje - Benamio vieta. Kiekvienas privalo būti savo vietoje...


Revision [1172]

Edited on 2018-03-03 22:27:11 by WikiAdmin
Additions:
Iš [[Cirulis_Home|Čirulio]] pastabų Hesės knygos paraštėse:
Deletions:
Iš [[[[Cirulis_Home|Čirulio]] pastabų Hesės knygos paraštėse:


Revision [1171]

Edited on 2018-03-03 22:26:27 by WikiAdmin
Additions:
<P>Benamis kuitėsi aplink šiukšlių konteinerių, stovinčius netoli parduotuvės, ir mąstė. Jį vadino įvairiai: nevykėlis, bomžas, smirdžius... Nemalonūs žodžiai. Įžeidūs. Tačiau Benamis, kasydamasis retą susitaršiusią barzdą, nesijaudino dėl to. Kiekvienas turi savo vietą, laikė jis, ir jo vieta buvo čia, o kartais ir prie kitų šiukšlių konteinerių, savartynų, parduotuvių, kioskų.</P>
Deletions:
<P>Benamis kuitėsi aplink šiukšlių konteinerių, stovinčius netoli parduotuvės, ir mąstė. Jį vadino įvairiai: nevykėlis, bomžas, smirdžius... Nemalonūs žodžiai. Įžeidūs. Tačiau Benamis, kasydamasis retą susitaršiusią barzdą, ne. Kiekvienas turi savo vietą, laikė jis, ir jo vieta buvo čia, o kartais ir prie kitų šiukšlių konteinerių, savartynų, parduotuvių, kioskų.</P>


Revision [1170]

The oldest known version of this page was created on 2018-03-03 22:24:18 by WikiAdmin
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki