Revision [1172]

This is an old revision of Cyrulis Hese Savo Vieta made by WikiAdmin on 2018-03-03 22:27:11.

 

Kiekvienas privalo būti savo vietoje

Čirulio pastabų Hesės knygos paraštėse:
Bom=as
Žuvis privalo gyventi vandenyje, o ūkininkas kaime“, p. 154.

Benamis kuitėsi aplink šiukšlių konteinerių, stovinčius netoli parduotuvės, ir mąstė. Jį vadino įvairiai: nevykėlis, bomžas, smirdžius... Nemalonūs žodžiai. Įžeidūs. Tačiau Benamis, kasydamasis retą susitaršiusią barzdą, nesijaudino dėl to. Kiekvienas turi savo vietą, laikė jis, ir jo vieta buvo čia, o kartais ir prie kitų šiukšlių konteinerių, savartynų, parduotuvių, kioskų.Kategorija: Disputacijos
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki