Wiki source for Cyrulis Hese Savo Vieta


Show raw source

======Kiekvienas privalo būti savo vietoje======
Iš [[Cirulis_Home|Čirulio]] pastabų Hesės knygos paraštėse:
""<img src='http://wiki.4a.lt/vaizdai/bomz.jpg' align='right' Hspace='6' Vspace='1' Width='300' Height='204' Alt='Bom=as'><DIV style='padding:6px;color:#027711;background-color:#FCF6EE'>
<DIV style='padding:2px;color:#027711;background-color:#FFFFFA'><!-- p. 154 -->„<I style='color:#663311'>Žuvis privalo gyventi vandenyje, o ūkininkas kaime</I>“, p. 154.</DIV>

<P>Benamis kuitėsi aplink šiukšlių konteinerių, stovinčius netoli parduotuvės, ir mąstė. Jį vadino įvairiai: nevykėlis, bomžas, smirdžius... Nemalonūs žodžiai. Įžeidūs. Tačiau Benamis, kasydamasis retą susitaršiusią barzdą, nesijaudino dėl to. Kiekvienas turi savo vietą, laikė jis, ir jo vieta buvo čia, o kartais ir prie kitų šiukšlių konteinerių, savartynų, parduotuvių, kioskų.</P>

<P>Kai Benamiui pasidaro šalta, jis užsuka į Bažnyčią. Ten jam šilta, - ir kai jam šilta, Dievas yra su juo. Ir jis žino, kad Dievo vieta yra Bažnyčioje, o ne gatvėje. Nes gatvėje ne Dievo vieta. Gatvėje - Benamio vieta. Kiekvienas privalo būti savo vietoje...
</DIV>""

Kategorija: [[Cyrulis_Disputacijos|Disputacijos]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki