Poezija

Šioje skiltyje pateikiami S. Čirulio poezijos fragmentai.

Budistinė tuštuma;
Rožė turi spyglius;
Mūsų lopšys

Kategorija: Sašos Čirulio svetainė
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki