Wiki source for Cyrulis Poezija


Show raw source

======Poezija======
Šioje skiltyje pateikiami [[Cirulis_Home|S. Čirulio]] poezijos fragmentai.

[[Buddhistic_Void|Budistinė tuštuma]];
[[Cyrulis_Haiku_Roze|Rožė turi spyglius]];
[[Cyrulis_Haiku_Lopsys|Mūsų lopšys]]

Kategorija: [[Cirulis_Home|Sašos Čirulio svetainė]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki