Nuo šatlų prie steltsų?

Redaktoriaus prierašas: Pasirodo, kad Čirulis susirūpinęs ir konspiraciniais klausimais, nėra visai nuošaly jų.
Užrašyta pagal 2018 m. gegužės 12 d. pavakarės pokalbį, prisėdus ant kulbių ir dažant bambalinio pūslę ir kramtant džiovintą žuvį (voblą)...

Jokia stealth programa būtų neįmanoma, jei ji nebūtų „pasiskolinta“ iš sudužusių ateivių laivų.
Ir ką iš tikro shuttlers šutlina?! – gal metalus, kurie gaminami kosmose (vakuume), nes jų gamyba neįmanoma Žemėje. Ech, mums ne neleidžia priartėti prie mažos tos informacijos dalelės.
Bet tada kyla klausimas, kodėl shuttle programos buvo nutrauktos? Bet ne - jos buvo atgaivintos - šįkart su SpaceX.
Negi į privačias rankas perduotos ir stealth technologijos?


Kategorija: Disputacijos
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki