Wiki source for Cyrulis Shuttle Stealth


Show raw source

======Nuo šatlų prie steltsų?======
**Redaktoriaus prierašas:** Pasirodo, kad [[Cirulis_Home|Čirulis]] susirūpinęs ir konspiraciniais klausimais, nėra visai nuošaly jų.
Užrašyta pagal 2018 m. gegužės 12 d. pavakarės pokalbį, prisėdus ant kulbių ir dažant bambalinio pūslę ir kramtant džiovintą žuvį (voblą)...""<DIV style='padding:6px;margin-top:6pt;color:#027711;background-color:#FCF6EE'>
<p style='margin-top:3pt'>
Jokia <I>stealth</I> programa būtų neįmanoma, jei ji nebūtų „pasiskolinta“ iš sudužusių ateivių laivų.<BR/>
Ir ką iš tikro <I>shuttlers</I> šutlina?! – gal metalus, kurie gaminami kosmose (vakuume), nes jų gamyba neįmanoma Žemėje. Ech, mums ne neleidžia priartėti prie mažos tos informacijos dalelės.<BR/>
Bet tada kyla klausimas, kodėl <I>shuttle</I> programos buvo nutrauktos? Bet ne - jos buvo atgaivintos - šįkart su <I>SpaceX</I>.<br/>Negi į privačias rankas perduotos ir <I>stealth</I> technologijos?</p>
</DIV>""
Kategorija: [[Cyrulis_Disputacijos|Disputacijos]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki