Ar Lietuva skiriasi nuo Šiaurės Korėjos?

Šiuo karantininiu laiku nuvežiau Čiruliui maisto paketą; kartu ir pabendravome... Aišku, distanciniu būdu - jis prisėdo ant laiptelių į prieangį, o aš nuo malkinės atsivilkau kulbį (t.y. kaladę, ant kurios malkas kapoja). Taip nesiartindami, vienas su kitu nesisveikindami ir neapsikabindami, šnekučiavomes, kol pradėjo sutemos kristi... Čia pateiksiu jo lyginamosios politikos mintis...
2020.04.25, į pavakarę, apie kokias 17:00
Pažiūrėkime… Pirmiausia turime „privilegijuotuosius“, kuriems daug kas negalioja, kurie „gauna“ daugiau ir kuriems mažesnė atsakomybė – ir jie gali „daryti bile ką“. Pirkti visokias nesąmones, švaistyti lėšas į kairę ir dešinę, duotis po visą pasaulį be reikalo... Maža to, jie dar savo postais ir naudojasi: juk visai nenuostabu, kad „nežinant“ vienam išasfaltuojamas keliukas. Ir kai užeina „negandos“, jūs manote, jie solidarizuojasi su likusia tautos dalimi?! Ar matėte bent vieną iš aukštesniųjų ešelonų savanoriaujant ligoninėse, kitose vietose, kur reikia pagalbos? Na, žinote, Švedijos princesė tai gali – apsimokyti per trejetą dienų ir dirbti ligoninėje… Bet ji juk princesė – o mes tik „kumečiai“, dvarponio prižiūrimi...

O kiek meluota, prisimeluota... Jau net nesuskaičiuosi! Matematika tokių skaičių nežino… Ir prikalbėta nesąmonių...
Ir kai visiems kitiems maitinimosi įstaigos uždarytos, Seimo kiaulės ėda Seimo kavinėje ir varto akis, nesuprasdami, ką jie ne taip daro. Sysalai, tikri sysalai... Ir kaip manot – kuo jiems tai baigėsi?! Apie tai girdėjote? Kitas ėda už svetimus pinigus, galimai brakonieriauja (tyrimas taigi dėl to neatliktas!?), o jo partinis vadas tik žiopčioja: „Jerunda!”

Dar apie „negandų metą“... Mūsų puikusis Seimas tiesiog išsilakstė, išsislapstė po lapais, beveik kaip ir nedirba... Ir kai visokiems sportininkams sumažinti atlyginimai, žmonės netenka darbų ir lėšų pragyvenimui, manote nors vienam kilo mintis susimažinti atlyginimą, na, 50%, o gal 80%? O matote valdančiųjų norą dirbti, bandyti sėkmingiau įveikti negandą? Ne – jie nori aplamai dar labiau mažinti savo darbus… Tai ar negalėtų už tokį savo nedarbą gauti tik prastovos apmokėjimą?!

Tad ir susimąstykite, ar šis „Gyvulių ūkis“ kuo nors principingai skiriasi nuo Šiaurės Korėjos? Nebent tik kai kurios detalės, smulkios detalės...


Kategorija: Disputacijos
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki