Revision [1116]

This is an old revision of Cyrulis biografija made by WikiAdmin on 2017-09-25 09:48:51.

 

Saša Čirulis


Mažai žinoma apie jo gyvenimą, - tik tiek, kiek jis savo pokalbiuose užsimindavo, bei kiek aplinkiniai gyventojai papasakodavo...

Kiek žinoma, gimė iki 1960-ųjų, tačiau po 1953-ųjų, nes yra pasakęs: „jau po karo, Stalinas buvo miręs...“
Gimė Dzūkijos kaime, tačiau, atrodo, yra mokęsis ir gyvenęs mieste - apie tai jis nekalba.
Dabar daugiausia laiko praleidžia vienkiemyje, toli nuo kitų žmonių, pamiškėje, tačiau retkarčiais „išlenda iš urvo pasižvalgyti“...

Pastaba: kol kas tiek, vėliau bus pildoma jo gyvenimo epizodais...


Kategorija: Sašos Čirulio svetainė


There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki